Het koor
 
De dirigent: Saartje Raman
De artistieke leiding van Andante is in handen van Saartje Raman. Zij is, tijdens de repetities en concerten, de absolute baas van het koor. Zij bepaalt hoe de muziek zal gespeeld worden en let tijdens de repetities op honderd grote en kleine dingen. Zij ziet erop toe of iedereen exact zingt wat er in de partij staat, neemt moeilijke passages door met bepaalde groepen of solisten uit het koor en zorgt voor evenwicht in het volume tussen alle groepen. Zij geeft het tempo aan, de dynamiek, het karakter van een melodie.
Kortom, zij “interpreteert” de zang.
Zij wordt bijgestaan door Irene Michaux en Els De Rijck.

Een hele rits muziekopleidingen met specialisaties Zang en Kamermuziek - gevolgd aan het Leuvens Lemmensinstituut - ziet Saartje steevast bekroond met prijzen en diploma’s allerhande (Master, geaggregeerde, enz. …).

Direct na haar afstuderen kan Saartje als lesgever vocale vakken (stemvorming, zang, koor en vocaal ensemble), notenleer en muziekinitiatie aan de slag in verschillende muziekacademies. Actueel heeft ze een vaste stek gevonden aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en dans van Gooik.

Sinds 1998 zingt Saartje (eerst 2 jaar als freelancer) in vast dienstverband bij het Vlaams Radio Koor.

Naast deze vaste opdrachten geeft zij ook nog privélessen, wordt zij ook nog door verschillende gezelschappen gevraagd als koorcoach, zingt ze in professionele koren en treedt ze op als soliste.
Tenslotte, naast deze muzikale activiteiten werkt deze drukbezette dame ook nog mee in het restaurant van haar echtgenoot : “’t Hof te Puttens”.

 
Begeleiding : Mathieu Deckers
Mathieu begon als 6-jarige uk met muziek. Op de vrije woensdag- en zaterdagnamiddagen startte hij in het toenmalige Sint Stanislasinstituut in Zaventem met blokfluit spelen bij De Schalmei.

Bij de oprichting van de muziekschool van Zaventem (1969), was hij er dankzij zijn muzikale moeder als een van de eersten bij om de 4-jarige cyclus notenleer te volgen. Vanaf zijn tweede jaar notenleer vatte hij de studie van viool en piano aan.

Bij ”De Schalmei” bespeelde hij zowel de sopraan-, alt-, tenor- als basblokfluit. Ook kreeg hij de cornemuse, een kromhoorninstrument, onder de knie. Hij verliet de “De Schalmei” om dichter bij huis in het zangkoor van Peutie te kunnen meezingen.

Sinds 2010 versterkt Mathieu de bassen in het koor “Andante”.

In 2012 wordt hij de nieuwe begeleider en voorzitter van het kinderkoor “Talloula”. In 2014 begon hij terug met pianolessen en sinds het schooljaar 2016 – 2017 volgt hij orgellessen.

 
De leden
Onder de kundige leiding van Saartje Raman vinden volgende koorleden het een voorrecht om samen met haar muziek te mogen maken.
Onze Sopranen
Diane De Coninck, Anne De Nil, Els De Rijck , Marleen Goeman, Irene Michaux, Ann Ockers, Anny Peeters, Marie-Louise Pepermans, Simone Puttemans, Griet Ral, Ria Smets, Magda Thiry, Liza Van Duppen, Marlies Peeters.
Onze Alten
Myriam Bruls, Lutgarde Daenen, Dominique Picard, Martine Pots, Jo Puttemans, Hilde Schrijvers, Isabella Vanhooff, Joke Van Riet, Magda Willems, Erna Zomers, Jacqueline
Onze Tenoren
Hendrik Biesemans, Patrick Diels, Henri Merckx, Dirk Robberechts, Karel Smolderen, Hugo Van Ackeleyen, Jef Vanhellemont, Kris Herbots, Tonny Janssens, Toon Herrygers
Onze Bassen
André Ameel, Mathieu Deckers, Jacques Geerens, Jan Ral, Marc Smout, Norbert Van Ceulebroeck, Paul Van de Weghe
 
Het Bestuur
Muzikale Leiding
Saartje Raman
0468 50 83 57

saartje@andante-perk.be
 
Verantwoordelijke Evenementen
Paul Van de Weghe
Klaprozenlaan 15
1820 Steenokkerzeel
0498 53 16 20
 
 
Enkele statutaire bepalingen
Het bestuur moet statutair bestaan uit tenminste vier personen.
De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering en moeten lid zijn van Andante. Ze zijn na drie jaar aftredend en herverkiesbaar. Nadere bepalingen omtrent het bestuur, zijn haar taken en haar bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten.
Nog enkele belangrijke taken
Wij zijn ervan overtuigd dat een goed lopende vereniging niet te realiseren valt met een bestuur alleen. Enkel met inzet van vrijwilligers kan een vereniging, en dus ook Andante, goed “draaien”. Dat die inzet er is blijkt wel uit de leden die in een comité of individueel met hun talenten het koor Andante laten zijn wat het nu is.

Zo functioneert er, naast het bestuur, een redactiecomité, verantwoordelijk voor de uitgave van de koorkrant “Andantevisie”, bestaande uit Rik Biesemans (redactie en lay-out), Karel Smolderen (hoofd redactie), Viviane Redant (interviews) en Dirk Robberechts (verantwoordelijke uitgever).

De administratie wordt in haar werking gesteund door Ria Smets, verantwoordelijke voor onze partiturenbibliotheek en archivaris, twee niet te onderschatten taken.

Hugo De Prins en Patou Van Decraen leggen de activiteiten van het koor voor het nageslacht vast, vroeger was dit het werk van Jules Vanbever.

Norbert Van Ceulebroeck zorgt dan weer voor de juiste uitspraak en vertaalt de anderstalige liederen zodat iedereen perfect weet wat men zingt.

André Ameel zorgt voor de computer aangemaakte partituren.

Tijdens groepsrepetities kan Andante rekenen op volgende repetitoren : Saartje Raman, Irene Michaux en Els De Rijck.