Het koor
 
Dirigenten ad-interim
Els De Rijck en Irene Michaux.
 
Begeleiding : Mathieu Deckers
Mathieu begon als 6-jarige uk met muziek. Op de vrije woensdag- en zaterdagnamiddagen startte hij in het toenmalige Sint Stanislasinstituut in Zaventem met blokfluit spelen bij De Schalmei.

Bij de oprichting van de muziekschool van Zaventem (1969), was hij er dankzij zijn muzikale moeder als een van de eersten bij om de 4-jarige cyclus notenleer te volgen. Vanaf zijn tweede jaar notenleer vatte hij de studie van viool en piano aan.

Bij ”De Schalmei” bespeelde hij zowel de sopraan-, alt-, tenor- als basblokfluit. Ook kreeg hij de cornemuse, een kromhoorninstrument, onder de knie. Hij verliet de “De Schalmei” om dichter bij huis in het zangkoor van Peutie te kunnen meezingen.

Sinds 2010 versterkt Mathieu de bassen in het koor “Andante”.

In 2012 wordt hij de nieuwe begeleider en voorzitter van het kinderkoor “Talloula”. In 2014 begon hij terug met pianolessen en sinds het schooljaar 2016 – 2017 volgt hij orgellessen.

 
De leden
Onder de kundige leiding van Els en Irene vinden volgende koorleden het een voorrecht om samen met hun muziek te mogen maken.
Onze Sopranen
Diane De Coninck, Anne De Nil, Els De Rijck , Marleen Goeman, Irene Michaux, Ann Ockers, Anny Peeters, Marie-Louise Pepermans, Simone Puttemans, Griet Ral, Ria Smets, Magda Thiry, Liza Van Duppen, Marlies Peeters.
Onze Alten
Myriam Bruls, Lutgarde Daenen, Dominique Picard, Martine Pots, Jo Puttemans, Hilde Schrijvers, Isabella Vanhooff, Joke Van Riet, Magda Willems, Erna Zomers, Jacqueline
Onze Tenoren
Hendrik Biesemans, Patrick Diels, Henri Merckx, Dirk Robberechts, Karel Smolderen, Hugo Van Ackeleyen, Jef Vanhellemont, Kris Herbots, Tonny Janssens, Toon Herrygers
Onze Bassen
André Ameel, Mathieu Deckers, Jacques Geerens, Jan Ral, Marc Smout, Norbert Van Ceulebroeck, Paul Van de Weghe
 
Het Bestuur
Administratieve Leiding
Griet Ral
Breemstraat 55
1820 Perk
0473 20 39 52
griet.ral@gmail.com
Communicatieverantwoordelijke
Jef Vanhellemont
Vilvoordsesteenweg 42
1820 Perk
02 751 45 76
0494 64 10 64
jef@vanhellemont.net
 
Enkele statutaire bepalingen
Het bestuur moet statutair bestaan uit tenminste vier personen.
De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering en moeten lid zijn van Andante. Ze zijn na drie jaar aftredend en herverkiesbaar. Nadere bepalingen omtrent het bestuur, zijn haar taken en haar bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten.
Nog enkele belangrijke taken
Wij zijn ervan overtuigd dat een goed lopende vereniging niet te realiseren valt met een bestuur alleen. Enkel met inzet van vrijwilligers kan een vereniging, en dus ook Andante, goed “draaien”. Dat die inzet er is blijkt wel uit de leden die in een comité of individueel met hun talenten het koor Andante laten zijn wat het nu is.

Zo functioneert er, naast het bestuur, een redactiecomité, verantwoordelijk voor de uitgave van de koorkrant “Andantevisie”, bestaande uit Rik Biesemans (redactie en lay-out), Karel Smolderen (hoofd redactie), Viviane Redant (interviews) en Dirk Robberechts (verantwoordelijke uitgever).

De administratie wordt in haar werking gesteund door Ria Smets, verantwoordelijke voor onze partiturenbibliotheek en archivaris, twee niet te onderschatten taken.

Hugo De Prins en Patou Van Decraen leggen de activiteiten van het koor voor het nageslacht vast, vroeger was dit het werk van Jules Vanbever.

Norbert Van Ceulebroeck zorgt dan weer voor de juiste uitspraak en vertaalt de anderstalige liederen zodat iedereen perfect weet wat men zingt.

André Ameel zorgt voor de computer aangemaakte partituren.

Tijdens groepsrepetities kan Andante rekenen op volgende repetitoren : Irene Michaux en Els De Rijck.