Urbain Van Asch over de Korenontmoeting juni 2012

“De korenontmoeting is een groot succes geworden. Niet alleen door de individuele prestatie van de drie deelnemende koren maar ook door de bezielde en enthousiaste samenzang. Een uitstekende organisatie zorgde voor een vlot verloop en uiteindelijk werden we beloond met een daverend applaus en heel veel lof na afloop. 

Graag wil ik het koor Andante speciaal bedanken voor het vele werk dat zij hebben verzet bij de voorbereiding. De bijdrage tot het welslagen van de korenontmoeting kan moeilijk overschat worden.

Eens te meer is gebleken dat de formule aanslaat. De koren wordt de gelegenheid geboden om op te treden voor een kennerspubliek, een repertorium aan te snijden dat niet vanzelfsprekend is voor het koor individueel, te luisteren en te leren van andere koren en te kunnen werken met een andere dirigent.

Het gekozen repertoire van Andante bracht veel afwisseling met de andere koren en dat was de bedoeling.  Uitstekend voorbereid en mooi gezongen met veel inzet en goede aandacht voor de directie.  In tegenstelling met wat ik hoorde op de koorcoaching intoneerde het koor heel goed.  Het was aangenaam om te beluisteren.

The new World  was mooi gezongen en behoorde tot het beste wat we hoorden. Zo ook Sierra Madre del Sur. Top of the World is een gekende melodie die uitstekend voorbereid was en, ritmisch volgehouden, heel precies werd gebracht. Proficiat voor het aangename optreden”.

Urbain Van Asch
Lid van de Raad van Bestuur van K&S en van de Europese Koorfederatie

Terug