Kerstconcert – 9 en 10 december 2017

(uit Andantevisie van jan.-febr. 2017)

 

… “Give glory to God forever” wordt triomfantelijk ingezet, tot glorie voor God, maar ook voor Andante en voor onszelf. En… het klink glorieus, triomfantelijk. Het volgende lied is mooie en liefelijk, gesteund door de Talloulaatjes met hun lichtjes. Ontroerend zacht vol eenvoud en symboliek. ‘Leave a light on”.

De hoofdbrok, zeker wat lengte betreft, wordt ingezet door onze dirigent die een metamorfose ondergaat en als broeder Heinrich de rest van zijn leven het klooster intrekt. Dit uitgebreide gedeelte wordt voornamelijk gedragen door het schitterend talent van Viviane, met fierheid kunnen we zeggen: ‘onze Viviane’. Zoals zij de tekst brengt is weinigen gegeven. Professioneel kunnen, doorspekt met enkele muzikale intermezzo’s en korte zangstonden. Een geheel dat boeit, een geheel dat ontroert, Alfa en Omega samen met I, A en kinderen die mooi acteren.

Wanneer onze dirigent met de voetjes op d’ aarde is weergekeerd en uitgetreden gaan we verder met “The first Noël” van Pachelbel en “All things bright and beautiful” van de belangrijkste componist deze avond omdat hij regelmatig zal terugkomen: John Rutter. Het tweede lied is geen meezinger, een erg moeilijk lied. Reden temeer om Talloula proficiat te wensen dat ze dit lied zo mooi mee kunnen zingen.

“Christmas-tide” van Bob Chilcott volgt en is, smaak verschilt uiteraard, één van de mooiste liederen van de avond.

“The Many Moods of Christmas” is hét lied van de ontroerende harp, mee neuriën, zacht om de “Son of Mary” pas geboren te laten slapen. Begroeting door het engelen Andantekoor.

John Rutter opnieuw, driemaal: “Child in a manger”, “Angels’ Carol” en ”For the beauty of the earth”. Die man heeft toch wel mooie muziek gecomponeerd.

En daar is Talloula terug in ‘The gift of the season”. Uitbundig zingen ze met ons “Merry Christmas”. En al is dit een uitbundig lied toch zit er een fantastische boodschap in telkens we zingen: ‘Ev’ry litle thing we do for each other…’ “Happy Christmas” lieve kapoenen van Talloula.

Volgens velen volgt nu het mooiste lied van de avond “Kerstnacht, die schone” van Armand Preud’homme. Het ontroert diep, vertelt op ontroerend eenvoudige wijze het gebeuren op kerstnacht en… we zingen het ook heel ontroerend. Naadloos sluit dan het Pools kerstlied erbij aan. De eenvoud van dit lied is zijn sterkte.  

Het erbij gevoegde Russisch kerstlied “Gij ster van Bethlehem” is, meer voor ons koorleden dan voor de aanwezigen, een weemoedig terugdenken aan de verre vrienden daar in de buurt van Moskou. Konakovo boys nog sterk in het geheugen geprent.

Jan steekt het licht aan in de kerk en Andante wordt uitgebreid tot een erg groot koor. Iedereen gevraagd om met ons te verbroederen in Kerstnostalgie.

Al deze liedjes, we kennen ze nog omdat ze steeds verbonden zullen blijven aan die zovele kerstdagen die we beleefd hebben. Met Susa Nina van Armand Preud’homme, dat boven de mooie kerststal prijkt in houten noten, sluiten we het kerstconcert van 2017 af.

Toch nog vlug een voorproefje voor 11 november 2018 bijgevoegd. Samen met Talloula, trachten we luisterzieltjes te winnen voor een volgend concert. Effen ritmisch meedeinen op “Adieumus” van Karl Jenkins…