Historiek

 

 

Ontstaan van het koor... .

Het koor werd opgericht in mei 1978 onder de vleugels van “Ziekenzorg” in Perk en dit onder leiding van Roger Vandenbrandt. Aanvankelijk kwam de groep om de veertien dagen samen. Al vlug echter werd duidelijk dat dit te weinig was om een degelijk resultaat te bereiken. Zo werd er overgeschakeld naar de wekelijkse repetitie.

Levensnoodzakelijk en erg stimulerend waren in die tijd als eerste Theo de Jongh die het koor aan het orgel ging begeleiden en, twee jaar later, Irene Michaux die in 1980 de dirigeerstok ter hand nam en dus de eerste dirigente van het Andante koor werd. Ook de rol van de intussen overleden penningmeester Ida Ral was belangrijk.

Het koor krijgt een naam... . 

Toen in 1983 het koor uitgenodigd werd op een Milac-avond in het naburige Elewijt, vond men het de hoogste tijd om een naam te geven. De keuze viel op “Andante”. Sindsdien verzorgt het koor niet alleen de liturgische diensten, maar ook uitvaart-, jubileum- en huwelijksvieringen.

Andante krijgt een logo... .

Begin 1988 werd aan Jan Gerard, intussen verhuisd naar Mechelen, gevraagd een koorembleem te ontwerpen. Na een grondige studie werd uit een tiental ontwerpen, steeds met de solsleutel als basis, hét embleem geselecteerd. Het werd voor het eerst gebruikt ter gelegenheid van het tienjarig jubileumconcert op 28 mei 1988.

 

Naast het religieuze ook het profane... .

Daar waar het koor zich in de beginjaren beperkte tot het opluisteren van kerkelijke plechtigheden, begaf “Andante” na verloop van tijd, onder impuls van dirigente Irene Michaux, zich geleidelijk ook op het domein van het profane lied. Onder haar kundige leiding en gesteund door het bestuur evolueerde “Andante” tot een koorgemeenschap met een breed repertoire. En dat resulteerde in tal van activiteiten zoals het organiseren van volksavonden, gastconcerten, concerten in samenwerking met fanfares, café-chantants of meezingavonden enzovoort.

 

En alzo geschiedde… .

En zo groeide het Koor Andante uit tot een volwaardige koorgemeenschap. Na 33 jaar het beste van zichzelf te hebben gegeven op muzikaal én sociaal vlak en zo het koor te stuwen naar ongekende hoogtes, heeft  Irene Michaux het dirigentenstokje doorgegeven.
“Tijdens het 40-jarig jubileumetentje op zaterdag 25 augustus 2018 werd haar de titel van "ERE-DIRIGENTE” aangereikt. Een titel die ze met fierheid en dankbaarheid voor de vele blijken van erkenning aanvaardde.”

 

Voor Andante is zingen het hoofddoel maar een resem andere activiteiten kunnen niet ontbreken ne maken van Andante een hechte groep, vrouwen en mannen,  die plezier en cultuur brengen in Perk en daarbuiten.