DIRIGENT

De artistieke leiding van Andante is dus in handen van Lode Tooten. Hij is, tijdens de repetities en concerten, de absolute baas van het koor. Hij bepaalt hoe de muziek zal gespeeld worden en let tijdens de repetities op honderd grote en kleine dingen. Hij ziet erop toe of iedereen exact zingt wat er in de partij staat, neemt moeilijke passages door met bepaalde groepen of solisten uit het koor en zorgt voor evenwicht in het volume tussen alle groepen. Hij geeft het tempo aan, de dynamiek, het karakter van een melodie. Kortom, Hij “interpreteert” de zang.
Hij wordt bijgestaan door Irene Michaux en Els De Rijck.

Lode Tooten is een virtuoos klankentovenaar, die met veel kennis en passie spreekt over muziek. Hij is een muzikale duizendpoot. Van doedelzak tot beiaard, van saxofoon tot bugel, cello, piano en clavecimbel: het lijkt voor hem als 'een fluitje van een cent'. Muziek zit in zijn genen: het talent erfde hij van vader en grootvader. Als oudste uit een Battelse muzikale familie zette hij de traditie verder en dat deed en doet hij met verve. Muziekleraar, organist, koorleider van het bekende Mechelse koor Scala Vocale: Lode ademt muziek.