BESTUUR

Algemene leiding:

Voorzitter Dirk Robberechts
Vereeckenstraat 67
1820 Melsbroek
02/7517506
0475/378627
dirk@andante-perk.be

Muzikale leiding:

Saartje Raman
0468 50 83 57

saartje@andante-perk.be

 

 

Administratieve leiding:

Griet Ral
Breemstraat 55
1820 Perk
0473 20 39 52
griet.ral@gmail.com

 

 

FinanciŽle leiding:

Ingrid De Jong
KoningAlbertlaan 132
1830 Machelen
0496 25 92 73
ingrid@andante-perk.be

Communicatieverantwoordelijke

Jef Vanhellemont
Vilvoordsesteenweg 42
1820 Perk
02751 45 76
0494 64 10 64
jef@vanhellemont.net

Het bestuur moet statutair bestaan uit tenminste vier personen.

De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering en moeten lid zijn van Andante. Ze zijn na drie jaar aftredend en herverkiesbaar. Nadere bepalingen omtrent het bestuur, zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goed lopende vereniging niet te realiseren valt met een bestuur alleen. Enkel met inzet van vrijwilligers kan een vereniging, en dus ook Andante, goed “draaien”. Dat die inzet er is blijkt wel uit de leden die in een comité of individueel met hun talenten het koor Andante laten zijn wat het nu is.

Zo functioneert er, naast het bestuur, een redactiecomité, verantwoordelijk voor de uitgave van de koorkrant “Andantevisie”, bestaande uit Rik Biesemans  (redactie en lay-out), Karel Smolderen (hoofd redactie) en Dirk Robberechts (verantwoordelijke uitgever). Viviane Redant heeft een gewaardeerde inbreng bij de interviews.

De administratie wordt in haar werking gesteund door Ria Smets, verantwoordelijke voor onze partiturenbibliotheek, een niet te onderschatten taak.

Hugo De Prins en Patou Van Decraen leggen de activiteiten van het koor voor het nageslacht vast, vroeger was dit het werk van Jules Vanbever.

Norbert Van Ceulebroeck zorgt dan weer voor de juiste uitspraak en vertaalt de anderstalige liederen zodat iedereen perfect weet wat men zingt.

André Ameel zorgt voor de computer aangemaakte partituren.

Tijdens groepsrepetities kan Andante rekenen op volgende repetitoren:Saartje RamanIrene Michaux en Els De Rijck.

En tenslotte waken  Hugo De Prins en Jef vanhellemont over de website van het Koor.