BEGELEIDING

De eerste begeleider van het Koor is Eddy Magits, organist van Erps-Kwerps. Hij werd opgevolgd door Bert De Laet. Toen Bert eind 2003 te kennen gaf dat hij zijn functie als vaste begeleider wegens drukke bezigheden wilde opgeven, begon het bestuur aan een intense zoektocht om een opvolger te vinden. Begin 2004 werd de juiste persoon gevonden: Theo de Jongh.

Theo is geboren in Breda en stamt uit een muzikale familie waar altijd veel gezongen werd. In feite is zijn aantreden als begeleider een opnieuw aantreden. want begin van de jaren 1980 werd hij, tezamen met zijn echtgenote Yvonne, reeds lid van het toen startende koor Andante. Hij was ook enkele jaren lid van de fanfare Tenierskring in Perk als saxofonist.

Na een afwezigheid van zestien jaar dus nam Theo de rol van begeleider over van Bert. Muziek is altijd zijn belangrijkste hobby geweest. Bijvoorbeeld wonende in Parijs was hij er koorknaapje en daarna zangstudent aan het “Conservatoire Superieur National de Paris”. Vooral piano en orgel hebben hem altijd geboeid. Hij begeleidt ook  individuele zangers bij optredens en huisconcerten en is de geestelijke vader van de solisten van Andate, Facet.